توسعه کارت های rfid

توسعه کارت های rfid و آمار دقیق لحظه ای

سیستم های rfid به دو نوع سیستمهای آنلاین و آفلاین تقسیم می شوند. در سیستمهای آفلاین بعلت متصل نبودن به شبکه اطلاعات باید بر روی کارت ذخیره گردد در این حالت حافظه کارت بسیار محدود بوده و نمیتوان اطلاعات زیادی را برروی آن ذخیره نمود.

بنابراین قابلیت افزودن خدمات جدید نیز بسیار محدود میباشد و نیز آمار لحظه ای همواره ناقص خواهد بود ولی در محیط هایی که دارای شبکه پایدار باشند میتوان سیستمهای آنلاین را با استفاده از کارت rfid پیاده سازی کرد در این سیستم ها با استفاده از شبکه اطلاعات بر روی سرور ذخیره شده و نیازی به ذخیره اطلاعات برروی کارت نمی باشد بنابراین قابلیت توسعه سیستم بسیار بالاست و با حافظه کم کارت روبرو نیستیم علاوه بر آن آمار دقیق لحظه ای همواره در دسترس خواهد بود و در صورت مفقود شدن کارت فوراً میتوان کارت جدید را صادر نمود در این حالت کارت قبلی بصورت خودکار غیر فعال خواهد شد.

چرا کارت rfid هوشمند؟

کارتهای هوشمند به دو دسته با تماس فيزيكي و بدون تماس Contact less تقسيم ميگردند. همانگونه كه مشخص مي باشد روش بدون تماس داراي مزاياي قابل اعتنايي مي باشد از جمله طول عمر بيشتر، عدم تكثير و تنوع شكل خواننده هاي (Reader) آنها .

فن‌آوري کارت rfid مبتني بر دريافت و ارسال اطلاعات توسط امواج راديويي ميباشد. و انواع كارتها (نمايه‌ها) بر اساس برد آنها تقسيم ميگردند. كد يك نمايه Tag ميتواند مانند يك كليد منحصر به فرد (عددي 12رقمي در مبناي 16) براي تماس شئ يا شخص مرتبط با آن به يك سيستم سخت افزاري و نرم افزاري باشد و اين به معناي كشف جايگاهي جديد در كنترل تردد و دسترسي در مديريت سيستمها مي باشد .

S5 Box

Login

Register