توسعه کارت rfid در بیمه

توسعه کارت rfid در بیمه

کارت rfid در صنعت بیمه جاگاه ویژه ای دارد و و قابلیت توسعه فراوانی دارد. اگر این فناوری بتواند رشد خوبی را در صنعت بیمه و در زمینه های مختلف و در بیمه نامه های گوناگون اعمال نماید، شاهد رشد روزافزون استفاده از آن خواهیم شد. علاوه بر این افقی جدید در صنعت بیمه باز خواهد شد.

کارت rfid در بیمه کاربرد زیادی دارد.

 کارت rfid می تواند به یکی از گزینه های اصلی در این صنعت تبدیل شود. در صورت گسترش سیستم به سایر بیمه ها در آینده، می توان به عنوان پیشرو در این حوزه از قابلیت های زیر استفاده نمود :

1.    آمار متمرکز بیمه شوندگان با مشخصات دقیق بیمه گزار و برآورد میزان ریسک هر بیمه گزار ( حتی در صورت تغییر بیمه گر)
2.    امکان کنترل خودرو ها با استفاده از گیت های عبوری
3.    پیشتازی و متولی گری بیمه هوشمند شخص ثالث در صنعت بیمه و تقویت برند و ایجاد تمایز و برتری نسبت به رقبا و تسری آن به انواع دیگر بیمه ها

چرا کارت rfid هوشمند؟

کارتهای هوشمند به دو دسته با تماس فيزيكي و بدون تماس Contact less تقسيم ميگردند. همانگونه كه مشخص مي باشد روش بدون تماس داراي مزاياي قابل اعتنايي مي باشد از جمله طول عمر بيشتر، عدم تكثير و تنوع شكل خواننده هاي (Reader) آنها .

فن‌آوري کارت rfid مبتني بر دريافت و ارسال اطلاعات توسط امواج راديويي ميباشد. و انواع كارتها (نمايه‌ها) بر اساس برد آنها تقسيم ميگردند. كد يك نمايه Tag ميتواند مانند يك كليد منحصر به فرد (عددي 12رقمي در مبناي 16) براي تماس شئ يا شخص مرتبط با آن به يك سيستم سخت افزاري و نرم افزاري باشد و اين به معناي كشف جايگاهي جديد در كنترل تردد و دسترسي در مديريت سيستمها مي باشد .

S5 Box

Login

Register