سیستم حضور و غیاب

سیستم حضور و غیاب

کارت RFID در حضور وغیاب

استفاده از کارت RFID در دستگاه حضور و غیاب یکی دیگر از کاربردهای RFID  می باشد که می تواند زمان دقیق ورود و خروج کارمندان یک شرکت و یا سازمان را به نمایش بگاذرد. سیستم RFID با بهره گیری از کارت های هوشمند که بدین منظور تعبیه شده است می تواند سیستم یکپارچه ای از حضور کارمندان شما را به مظور اهداف مدیریتی ارائه نماید. در یکی از مدارس در آمریکا با استفاده از کارت RFID در فرمت کارت هوشمند زمان حضور و خروج دانش آموزان را نظارت و مدیریت می نمایند. تراشه هایی که در کارت RFID تعبیه شده است اطلاعات مربوط به هر کاربر را در خود ذخیره می نماید و آمار دقیقی از حضور و غیاب هر دانش آموزان را فراهم می نماید.

چرا کارت rfid هوشمند؟

کارتهای هوشمند به دو دسته با تماس فيزيكي و بدون تماس Contact less تقسيم ميگردند. همانگونه كه مشخص مي باشد روش بدون تماس داراي مزاياي قابل اعتنايي مي باشد از جمله طول عمر بيشتر، عدم تكثير و تنوع شكل خواننده هاي (Reader) آنها .

فن‌آوري کارت rfid مبتني بر دريافت و ارسال اطلاعات توسط امواج راديويي ميباشد. و انواع كارتها (نمايه‌ها) بر اساس برد آنها تقسيم ميگردند. كد يك نمايه Tag ميتواند مانند يك كليد منحصر به فرد (عددي 12رقمي در مبناي 16) براي تماس شئ يا شخص مرتبط با آن به يك سيستم سخت افزاري و نرم افزاري باشد و اين به معناي كشف جايگاهي جديد در كنترل تردد و دسترسي در مديريت سيستمها مي باشد .

S5 Box

Login

Register