نرم افزار rfid کنترل تردد

نرم افزار کنترل تردد با کارت rfid

با استفاده از فناوري کارت rfid مي‌توان راه‌كارها و روش‌هاي قدرتمندي را براي افزايش امنيت و كنترل دسترسي در بخش‌هاي مختلف سازمان برنامه ريزي و پياده نمود.

در داخل سازمان نیز برای کنترل بیشتر افراد و افزایش بهره وری آنان و جلوگیری از ورود آنها به بخش های غیر مجاز در قسمت هایی که مهم تشخیص داده می شوند گیت نصب می شود. در این حالت افراد نمی توانند وارد محدوده های تعریف نشده برای آنها شوند.

چرا کارت rfid هوشمند؟

کارتهای هوشمند به دو دسته با تماس فيزيكي و بدون تماس Contact less تقسيم ميگردند. همانگونه كه مشخص مي باشد روش بدون تماس داراي مزاياي قابل اعتنايي مي باشد از جمله طول عمر بيشتر، عدم تكثير و تنوع شكل خواننده هاي (Reader) آنها .

فن‌آوري کارت rfid مبتني بر دريافت و ارسال اطلاعات توسط امواج راديويي ميباشد. و انواع كارتها (نمايه‌ها) بر اساس برد آنها تقسيم ميگردند. كد يك نمايه Tag ميتواند مانند يك كليد منحصر به فرد (عددي 12رقمي در مبناي 16) براي تماس شئ يا شخص مرتبط با آن به يك سيستم سخت افزاري و نرم افزاري باشد و اين به معناي كشف جايگاهي جديد در كنترل تردد و دسترسي در مديريت سيستمها مي باشد .

S5 Box

Login

Register