چاپ کارت دانشجویی rfid

چاپ کارت rfid دانشجویی

کارت rfid دانشجویی اطلاعات زیادی را در خود نگهداری می کند.

كارت‌هاي معمولي دانشجويي مي‌تواند با كارت‌هاي هوشمند مبتني بر فناوري کارت rfid، جايگزين شوند. اين كارت‌ها به راحتي مي‌تواند به عنوان پرونده آموزشي و دانشجويي قابل حمل استفاده شود. در هر نقطه‌اي از سيستم آموزشي و دانشگاه كه مجوز دسترسي به اطلاعات وجود دارد، مي‌توان از اطلاعات مورد نظر استفاده نمود. حتي مي‌توان اطلاعات را در سطوح مختلف طبقه‌بندي نمود و براي هر دسترسي، ويرايش، اضافه و حذف اطلاعات، سطح امنيت ويژه آن را قرار داد تا بر اساس مجوز اطلاعات مجاز استفاده گردد.

کارت rfid قابل چاپ بوده (دو طرفه) و مي‌تواند به عنوان كارت شناسايي معمولي نيز مورد استفاده قرارگيرد. علاوه بر آن مي‌توان يك سطح دسترسي باز از اطلاعات شناسايي عمومي فرد در كارت پيش‌بيني شود و در مواقع مورد نياز استفاده شود. همچنين اين كارت در مواردي از قبيل ورود به دانشگاه و كنترل حراست، ورود به جلسات و امتحانات، سمينارها و جلسات علمي-پژوهشي، اردوها، مراكز طرف قرارداد دانشگاه و ... نيز براي شناسايي و ثبت تردد استفاده شود.

چرا کارت rfid هوشمند؟

کارتهای هوشمند به دو دسته با تماس فيزيكي و بدون تماس Contact less تقسيم ميگردند. همانگونه كه مشخص مي باشد روش بدون تماس داراي مزاياي قابل اعتنايي مي باشد از جمله طول عمر بيشتر، عدم تكثير و تنوع شكل خواننده هاي (Reader) آنها .

فن‌آوري کارت rfid مبتني بر دريافت و ارسال اطلاعات توسط امواج راديويي ميباشد. و انواع كارتها (نمايه‌ها) بر اساس برد آنها تقسيم ميگردند. كد يك نمايه Tag ميتواند مانند يك كليد منحصر به فرد (عددي 12رقمي در مبناي 16) براي تماس شئ يا شخص مرتبط با آن به يك سيستم سخت افزاري و نرم افزاري باشد و اين به معناي كشف جايگاهي جديد در كنترل تردد و دسترسي در مديريت سيستمها مي باشد .

S5 Box

Login

Register