چاپ کارت rfid

چاپ کارت rfid

rfid تکنولوژی ای است که امروزه در اکثر مراکز و ادارات مورد استفده قرار می گیرد. چاپ کارت rfid ضروری می باشد. كاربردها و مزاياي این كارت چیست و سازمانها، ادارات و مراکز مختلف در چه بخشهایی می توانند از آن استفاده کنند؟

به طور کلی مزایای استفاده از این کارت rfid در بخش های خدماتی، آموزشی و اداری دانشگاه است. چون روی اين كارت، عكس و شماره شناسایی يا پرسنلي كارمندي و هيات علمي درج می شود، قابليت استفاده به عنوان كارت شناسايي را دارد.
همچنین با استفاده از اين كارت كليه دانشگاهيان از طريق سيستم جامع اتوماسيون تغذيه قادر خواهند بود تا از خدمات اداره تغذيه كه شامل رزرو و تحويل غذا از سلف رستورانها برخوردار شوند.
با کارت هوشمند چند منظوره تمام دانشگاهیان می توانند از استخر و امکانات ورزشی دانشگاه استفاده کنند. استفاده از امکانات و خدمات کتابخانه هم با داشتن کارت هوشمند فراهم می شود.
درحقيقت از كيف الكترونيكي جامع اين كارت مي توان برای پرداخت هزينه هاي مختلف استفاده کرد. اتصال اين كيف پول به كارت هاي بانكي سيستم شتاب در كشور باعث می شود تا صاحب آن در هر زمان اقدام به شارژ کارت نمایند.

چرا کارت rfid هوشمند؟

کارتهای هوشمند به دو دسته با تماس فيزيكي و بدون تماس Contact less تقسيم ميگردند. همانگونه كه مشخص مي باشد روش بدون تماس داراي مزاياي قابل اعتنايي مي باشد از جمله طول عمر بيشتر، عدم تكثير و تنوع شكل خواننده هاي (Reader) آنها .

فن‌آوري کارت rfid مبتني بر دريافت و ارسال اطلاعات توسط امواج راديويي ميباشد. و انواع كارتها (نمايه‌ها) بر اساس برد آنها تقسيم ميگردند. كد يك نمايه Tag ميتواند مانند يك كليد منحصر به فرد (عددي 12رقمي در مبناي 16) براي تماس شئ يا شخص مرتبط با آن به يك سيستم سخت افزاري و نرم افزاري باشد و اين به معناي كشف جايگاهي جديد در كنترل تردد و دسترسي در مديريت سيستمها مي باشد .

S5 Box

Login

Register