قیمت کارت rfid

قیمت کارت rfid

قیمت کارت rfid در خرید آن اهمیت دارد. هزینه هر تگ RFID خام در مقایسه با میزان کاهش هزینه ها و میزان منافع مالی حاصل از به کارگیری آن (جلوگیری از جعل و تقلب و پرداخت خسارات نابجا و ...) بسیار ناچیز می باشد. تکنولوژی rfid بر روی اشیای مختلفی قابل اعمال است. با در نظر گرفتن شش تگ ( پنج تگ برای بیمه نامه و یک تگ برای خودرو )، بسته به نوع تگ بکار برده شده به طور متوسط هزار تومان برای هر کالا هزینه می گردد.


هزینه های تجهیزات سخت افزاری و آنتن برای خواندن تگ ها و هزینه نرم افزار کنترل و مدیریت نیز باید در نظر گرفته شود. این قیمت حدود 10% کل هزینه تگ ها می شود که با توجه به مزایای بی شمار استفاده از RFID می توان با قاطعیت هزینه های فوق را ناچیز اعلام کرد. لازم به ذکر است میزان دقیق هزینه ها پس از توافق بر روی تعریف دقیق و کامل شرح جزئیات طرح، قابل برآورد می باشد.

چرا کارت rfid هوشمند؟

کارتهای هوشمند به دو دسته با تماس فيزيكي و بدون تماس Contact less تقسيم ميگردند. همانگونه كه مشخص مي باشد روش بدون تماس داراي مزاياي قابل اعتنايي مي باشد از جمله طول عمر بيشتر، عدم تكثير و تنوع شكل خواننده هاي (Reader) آنها .

فن‌آوري کارت rfid مبتني بر دريافت و ارسال اطلاعات توسط امواج راديويي ميباشد. و انواع كارتها (نمايه‌ها) بر اساس برد آنها تقسيم ميگردند. كد يك نمايه Tag ميتواند مانند يك كليد منحصر به فرد (عددي 12رقمي در مبناي 16) براي تماس شئ يا شخص مرتبط با آن به يك سيستم سخت افزاري و نرم افزاري باشد و اين به معناي كشف جايگاهي جديد در كنترل تردد و دسترسي در مديريت سيستمها مي باشد .

S5 Box

Login

Register