مزایای استفاده از rfid در سازمان ها

مزایای استفاده از کارت rfid در سازمان ها

مزایای استفاده از تکنولوژی کارت rfid به طور کلی و مستقل از کاربرد و فرآیند مورد نظر به شرح ذیل می‌باشد:
1.    کاهش هزینه‌ها ( ناشی از کاهش فعالیت های دستی و افزایش سرعت )


2.    اتوماسیون و مکانیزاسیون با کارت rfid ( انجام خودکار و اجرای بدون توقف برخی از فعالیتها و ذخیره سازی اطلاعات و انجام خودکار برخی تستها و مغایرتها جهت احراز اعتبار و صحت اطلاعات و هویت اشخاص و اشیاء)
3.    کاهش خطا (ناشی از کاهش عملیات و تصمیمات انسانی)
4.    کاهش تخلفات و خسارات ناشی از آن (ناشی از کاهش دخالتهای انسانی و امکان ردیابی و جلوگیری از خطاهای عمدی و سهوی انسانی)
5.    کنترل فرایندهای غیر قابل رویت (با توجه به امکانات احراز اعتبار و صحت اطلاعات و هویت اشخاص و اشیاء و سیستم اطلاعاتی مرتبط)
6.    امنیت ( ناشی از یکتایی TAG ها و عدم امکان کپی سازی و امکان انجام کنترل های لازم جهت جلوگیری و یا تشخیص هرگونه خطا، تقلب و یا کلاهبرداری)  
7.    اصالت بخشی و احراز آن ( ناشی از یکتایی TAG ها و عدم امکان کپی سازی)
8.    یکپارچگی (به کمک سیستمهای اطلاعاتی)

چرا کارت rfid هوشمند؟

کارتهای هوشمند به دو دسته با تماس فيزيكي و بدون تماس Contact less تقسيم ميگردند. همانگونه كه مشخص مي باشد روش بدون تماس داراي مزاياي قابل اعتنايي مي باشد از جمله طول عمر بيشتر، عدم تكثير و تنوع شكل خواننده هاي (Reader) آنها .

فن‌آوري کارت rfid مبتني بر دريافت و ارسال اطلاعات توسط امواج راديويي ميباشد. و انواع كارتها (نمايه‌ها) بر اساس برد آنها تقسيم ميگردند. كد يك نمايه Tag ميتواند مانند يك كليد منحصر به فرد (عددي 12رقمي در مبناي 16) براي تماس شئ يا شخص مرتبط با آن به يك سيستم سخت افزاري و نرم افزاري باشد و اين به معناي كشف جايگاهي جديد در كنترل تردد و دسترسي در مديريت سيستمها مي باشد .

S5 Box

Login

Register