پارکینگ هوشمند

پارکینگ هوشمند

تکنولوژی RFID در پارکینگ هوشمند که ترکیبی از استفاده دستگاه های خودکار، کامپیوتر و کارت RFID می باشد، مکانیزم تاثیرگذاری در پارکینگ هوشمند وسایل نقلیه می باشد. در پارکینگ هوشمند ورود و خروج وسایل نقلیه به واسط تکنولوژی RFID مدیریت می گردد و داده های به صورت اتوماتیک ذخیره می گردد. قابلیت هایی مانند مدیریت پارکینگ، مدیریت شارژ، ویدیوهای مانیتورکننده ، ابزار ضد سرقت و راهنمای وسایل نقلیه در پارکینگ هوشمند با بهره گیری از تکنولوژی RFID قابل پباده سازی می باشد. در کشور چین با چالش پارک نمودن وسایل نقلیه سواری و موتوری به دلیل آمار جمعیت بالای خود روبه رو می باشند. به واسط بهره گیری از تکنولوژی RFID در پارکنیگ هوشمند در برخی نقاط از شهر، حجم ترافیک از وضعیت داینامیک و پویا به وضعیت ثابت و ایستا تغییر نموده است و مدیریت پارکنیگ وسایل نقلیه را با سهولت بیشتری همراه نموده است.

چرا کارت rfid هوشمند؟

کارتهای هوشمند به دو دسته با تماس فيزيكي و بدون تماس Contact less تقسيم ميگردند. همانگونه كه مشخص مي باشد روش بدون تماس داراي مزاياي قابل اعتنايي مي باشد از جمله طول عمر بيشتر، عدم تكثير و تنوع شكل خواننده هاي (Reader) آنها .

فن‌آوري کارت rfid مبتني بر دريافت و ارسال اطلاعات توسط امواج راديويي ميباشد. و انواع كارتها (نمايه‌ها) بر اساس برد آنها تقسيم ميگردند. كد يك نمايه Tag ميتواند مانند يك كليد منحصر به فرد (عددي 12رقمي در مبناي 16) براي تماس شئ يا شخص مرتبط با آن به يك سيستم سخت افزاري و نرم افزاري باشد و اين به معناي كشف جايگاهي جديد در كنترل تردد و دسترسي در مديريت سيستمها مي باشد .

S5 Box

Login

Register