وبلاگ

RFID در خودرو

تولیدکنندگان خودرو اجزا و قطعات خودرو را با استفاده از تکنولوژی RFID مورد مانیتورینگ و نظارت قرار می دهند. در مراحل تولید قرار گیری اجزا در موقعیت مناسب و نیز اطمینان از عملکرد صحیح بسیار مورد توجه می باشد که به واسط تکنولوژی RFID این امر میسر خواهد بود. اجزا و قطعات بسیاری در تولید خودرو در ساختاری پیچیده در تعامل با هم قرار می گیرد که بهره گیری از RFID نحوه ارتباط بخش های مختلف خودرو را مورد نظارت قرار می دهد. سنسورهای تعبیه شده در خودرو به واسط RFID می تواند به صورت سه بعدی محیط را مورد کنترل قرار دهد. در ماشین های با تکنولوژی بالا سنسورهایی در چرخ ماشین ها پیکربندی می شود تا با شناسایی و کشف محیط اطراف از هرنوع اتفاق و پیش آمد ناخوشایندی جلوگیری به عمل اید. فروشگاه ار اف ای دی  RFID با درنظر گرفتن امکانات و قابلیت هایی که از بهره گیری تکنولوژِی RFID میسر خواهد بود در ارتقا سرویس رسانی خود اهتمام می ورزد.

کاربرد RFID در خودرو

چرا کارت rfid هوشمند؟

کارتهای هوشمند به دو دسته با تماس فيزيكي و بدون تماس Contact less تقسيم ميگردند. همانگونه كه مشخص مي باشد روش بدون تماس داراي مزاياي قابل اعتنايي مي باشد از جمله طول عمر بيشتر، عدم تكثير و تنوع شكل خواننده هاي (Reader) آنها .

فن‌آوري کارت rfid مبتني بر دريافت و ارسال اطلاعات توسط امواج راديويي ميباشد. و انواع كارتها (نمايه‌ها) بر اساس برد آنها تقسيم ميگردند. كد يك نمايه Tag ميتواند مانند يك كليد منحصر به فرد (عددي 12رقمي در مبناي 16) براي تماس شئ يا شخص مرتبط با آن به يك سيستم سخت افزاري و نرم افزاري باشد و اين به معناي كشف جايگاهي جديد در كنترل تردد و دسترسي در مديريت سيستمها مي باشد .

S5 Box

Login

Register