وبلاگ

کارت rfid در صنعت بیمه

کارت rfid در صنعت بیمه کاربرد زیادی دارد. با استفاده از تکنولوژی RFID علاوه بر مکانیزه کردن فرایند های صدور بیمه و پرداخت خسارت و کاهش هزینه های اداری و اجرا، می توان از بسیاری از مشکلات فوق و خسارتهای ناشی از آن به بیمه گر جلوگیری نمود. با استفاده ازتکنولوژی RFID می توان دفترچه (برگه) بیمه نامه شخص ثالث و کوپنهای آن را درهنگام چاپ، به تگ های  داخلی کارت rfid که در میان کاغذ قرار گرفته اند، مجهز نمود. به طور مثال برای هر بیمه نامه می توان پنج تگ در نظر گرفت که چهار تگ در بخش کوپن ها (به ازای هر کوپن یک تگ) و یک تگ نیز در بخش اصلی بیمه نامه (صفحه اصلی بیمه شخص ثالث) قرار گیرد. همچنین علاوه بر پنج تگ مذکور که در برگ بیمه نامه قرار دارد، یک تگ نیز در بخشی از خودرو (مثلا زیر داشبورد) چسبانده می شود.

چرا کارت rfid هوشمند؟

کارتهای هوشمند به دو دسته با تماس فيزيكي و بدون تماس Contact less تقسيم ميگردند. همانگونه كه مشخص مي باشد روش بدون تماس داراي مزاياي قابل اعتنايي مي باشد از جمله طول عمر بيشتر، عدم تكثير و تنوع شكل خواننده هاي (Reader) آنها .

فن‌آوري کارت rfid مبتني بر دريافت و ارسال اطلاعات توسط امواج راديويي ميباشد. و انواع كارتها (نمايه‌ها) بر اساس برد آنها تقسيم ميگردند. كد يك نمايه Tag ميتواند مانند يك كليد منحصر به فرد (عددي 12رقمي در مبناي 16) براي تماس شئ يا شخص مرتبط با آن به يك سيستم سخت افزاري و نرم افزاري باشد و اين به معناي كشف جايگاهي جديد در كنترل تردد و دسترسي در مديريت سيستمها مي باشد .

S5 Box

Login

Register