وبلاگ

فواید کارت rfid در بیمه

کارت rfid در صنعت بیمه دارای مزایای زیادی است. در اینجا به دو مورد از آن ها اشاره می شود.

1. امکان بازبینی صحنه ( Offline )
• در این حالت در صورت وقوع تصادف، می توان برای بازسازی صحنه تصادف، اطلاعات موقعیت، جهت حرکت و سرعت خودرو و مسیرهای عبور خودرو، قبل و هنگام و بعد از تصادف را از دستگاه دانلود کرد. (جعبه سیاه)
2. امکان تشخیص مکان خودرو (Online )
• در این حالت علاوه بر امکان استفاده از مزایای سیستم Offline، با دریافت مبلغی اضافی (به اختیار و درخواست بیمه گزار)، می توان دستگاه  Online GPSرا در خودرو نصب کرد که در صورت سرقت خودرو و یا سوء استفاده خودرو توسط آشنایان (از قبیل فرزندان و ...) مکان فعلی خودرو بر روی نقشه توسط مالک به صورت همزمان قابل رویت و نظارت باشد.


با این حساب، روشن است که بسیاری از شرکت های بیمه از این تکنولوژی به وفور استفاده نمایند.

چرا کارت rfid هوشمند؟

کارتهای هوشمند به دو دسته با تماس فيزيكي و بدون تماس Contact less تقسيم ميگردند. همانگونه كه مشخص مي باشد روش بدون تماس داراي مزاياي قابل اعتنايي مي باشد از جمله طول عمر بيشتر، عدم تكثير و تنوع شكل خواننده هاي (Reader) آنها .

فن‌آوري کارت rfid مبتني بر دريافت و ارسال اطلاعات توسط امواج راديويي ميباشد. و انواع كارتها (نمايه‌ها) بر اساس برد آنها تقسيم ميگردند. كد يك نمايه Tag ميتواند مانند يك كليد منحصر به فرد (عددي 12رقمي در مبناي 16) براي تماس شئ يا شخص مرتبط با آن به يك سيستم سخت افزاري و نرم افزاري باشد و اين به معناي كشف جايگاهي جديد در كنترل تردد و دسترسي در مديريت سيستمها مي باشد .

S5 Box

Login

Register